ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
ณัฏฐ์ชานันท์ เนอร์สซิ่งโฮม เลขที่ 50 หมู่บ้านจันทร์เจริญ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0811996542 0969469224 028696799
Email Us

ณัฏฐ์ชานันท์ เนอร์สซิ่งโฮม

บริการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย โดยพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริบาลที่มีประสบการณ์อย่างใกล้ชิด

ดูแลให้บริการโดย

พยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริบาลที่มีประสบการณ์อย่างใกล้ชิด

มารู้จักณัฏฐ์ชานันท์ เนอร์สซิ่งโฮม

ณัฏฐ์ชานันท์ เนอร์สซิ่งโฮมบริการดูแลผู้สูงอายุ ดูแลผู้ป่วย ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ ผู้ป่วยในระยะพักฟื้นหลังออกจากโรงพยาบาลที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด ผู้ป่วยเรื้อรัง อัมพฤกษ์ อัมพาต ความดัน เบาหวาน โรคหัวใจ ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ ใส่สายสวนปัสสาวะ ทางศูนย์ให้การดูแลโดยพยาบาลวิชาชีพและพนักงานบริบาลที่มีประสบการณ์อย่างใกล้ชิด