ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย
ณัฏฐ์ชานันท์ เนอร์สซิ่งโฮม เลขที่ 50 หมู่บ้านจันทร์เจริญ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0811996542 0969469224 028696799
Email Us

สาขาศูนย์ณัฏฐ์ชานันท์ เนอร์สซิ่งโฮม

สาขาที่ 1 เลขที่ 50 หมู่บ้านจันทร์เจริญ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160

13236175_1

สาขาที่ 2 เลขที่ 94/982 หมู่บ้านเพชรเกษม3 ซอย 1 เพชรเกษม94 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

สาขาที่ 3 เลขที่ 179 ถ.ราชมนตรี แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 

โทร. 0811996542 0613652542 028696799

บรรยากาศเรือนชายหญิง_๑๗๐๘๒๑_0001

บรรยากาศเรือนชายหญิง_๑๗๐๘๒๑_0002

บรรยากาศเรือนชายหญิง_๑๗๐๘๒๑_0003

บรรยากาศเรือนชายหญิง_๑๗๐๘๒๑_0004

บรรยากาศเรือนชายหญิง_๑๗๐๘๒๑_0005

บรรยากาศเรือนชายหญิง_๑๗๐๘๒๑_0006

บรรยากาศเรือนชายหญิง_๑๗๐๘๒๑_0007